vrijdag 23 maart 2012

Endeavour. Proloog: Begin bij het Einde.

Beste Lezer,


Er zat weer een enorm gat tussen dit bericht en het vorige bericht. Hopelijk komt daar verbetering in. Omdat het de vorige keer zo goed bevallen is heb ik besloten om opnieuw te beginnen aan een vervolgverhaal waarvan u het eerste stukje hier kunt vinden. Ik denk niet dat ik iedere dag zal schrijven zoals de bedoeling was bij Verlaten, maar dat ik eerder moet streven naar twee stukjes in de week. Ik zal moeten zien hoe het loopt. Hoe dan ook, bij deze!


Proloog: Begin bij het Einde.
Einde. Het einde. Het is vreemd om een verhaal te beginnen met het einde; met het woord einde, maar het is een oud trucje. Iets wat al jaren gebruikt wordt door schrijvers en filmmakers. Laat zien wat de uitkomst is en laat vervolgens zien hoe je tot die uitkomst komt. In dat opzicht heeft het wel wat weg van wiskunde. Wiskunde is prettig in dat opzicht omdat je weet of te weten kunt komen, of een uitkomst klopt. Bij het leven weet je dat niet. Helaas niet moet ik dan zeggen. Zelfs op je sterfbed heb je twijfels. Dan twijfel je zoals je nog nooit hebt gedaan. Niet op je 13e, niet op je 20e. Niet veel later op je 30e; 40e of 50e als je dat allemaal haalt. Nee, op je sterfbed twijfel je. En dat sterfbed is waar ik nu ben aanbeland. Bij het twijfelachtige einde.
Het verhaal dat mijn leven heeft beheerst begint in een voor mij ver verleden. Ruim driehonderd jaar geleden begint het echte verhaal. Dat is echter een deel van het verhaal dat de meesten van u al zullen kennen; in het geheel of anders op zijn minst gedeeltelijk. Het is een verhaal dat begint in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bij de familie Kennedy en een plan om macht te verwerven dat vakkundig geblokkeerd werd leden van een groep met, laten we zeggen, een andere mening. Het voert ons langs de maanlanding, die overigens wel degelijk plaats heeft gevonden, via de Berlijnse Muur naar de instorting van het bancaire systeem in het begin van de eenentwintigste eeuw. Daarop volgde de expansie van de Virgin Group en, na het overlijden van Sir Richard, ook het uiteen vallen van de Virgin Group. De drooglegging daarna en het dan eindelijk opraken van fossiele brandstoffen waren de druppels die de emmer deden overlopen wat ons brengt bij het eerste deel van het verhaal dat ik u wil vertellen. We schrijven inmiddels het jaar 2124.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten